Skip to main content
Share
Favorite

715
RESULTS

movies 622
texts 74
audio 19
COLLECTION
TOPIC
sadhana 672
satsanga 598
enlightenment 577
vedanta 577
jyotirmayananda 565
podcast 551
philosophy 546
illusion 533
consciousness 531
self 530
liberation 524
karma 519
video 515
self-realization 512
yoga 510
hinduism 508
spirituality 485
individual soul 481
hindu mysticism 470
integral yoga 467
wisdom 451
vedas 447
devotion 443
ignorance 439
soul 438
bhakti 435
ego 435
mind 434
peace chant 425
supreme devotion 419
world-process 409
nonduality 406
swami 373
yoga vedanta 366
worship 363
sutras 360
who am i 357
thought waves 349
religion & spirituality 337
purity of mind 326
enquiry 300
upanishad 270
retreat 231
livejournal 228
jiva 225
spirituality and religion 225
upanishads 222
video podcast 217
moksha 201
states of mind 201
kleshas 195
religion 191
brahma 188
desire 185
ananda 176
bhakti yoga 171
god 158
vindu 151
faith 149
sthiti 124
mindstuff 120
avidya 119
samskaras 117
viveka-chudamani 111
shankaracharya 110
samadhi 102
rama 100
para puja 99
dharma 97
sat 97
intellect 94
bhavana 87
chitta 79
indstuff 79
unconscious 76
vivekachudamani 73
afflictions 72
king janaka 60
song of the siddhas 60
mantra 49
vairagya 49
atma puja 48
viveka 48
BHS 47
dharani 47
sanskrit 47
tantra 47
vasistha 45
Buddhist Sanskrit 44
chân ngôn 43
saraswati 43
thần chú 43
devi mahatmya 41
durga 41
lakshmi 41
mother worship 41
dwesha 40
raga 40
consciousne 38
mật tông 37
vivekchudamani 37
esoteric Buddhism 36
vichar 36
samsara 34
santosh 34
death 33
yoga vasistha 33
jnana yoga 31
durga shaptashati 30
upasana 28
bhagavata 26
Brahman 25
Self 25
Who am I 25
avarana 25
mala 25
vikshepa 25
Satchidananda 24
dama 24
kshama 24
namarupa 24
nivriti 24
pavriti 24
prapancha 24
samadhana 24
titiksha 24
uparati 24
mumukshutwa 23
serenity 23
Suraghu 22
chudala 22
four-fold mind 22
renunciation 22
shikhidwaja 22
prajna 21
King Bali who am i 20
nishkamya 20
sakamya 20
sangha 20
siddhis 20
fear of death 19
kundalini shakti 19
lord krishna 19
shandilya 19
shandilya bhakti sutras 19
purana 18
Prahlad 17
krishna 17
Hiranyakashipu 16
jesus 16
raja yoga sutras 16
Path after death 15
contentment 15
fourfold mind 15
shama 15
Chandogya 14
Quán Âm 14
gita 14
raja 14
tattwa jnana 14
manonash 13
patanjali 13
smritti 13
A Di Đà 12
Brihadaranyaka 12
Bạch Tản Cái 12
Bất Động Minh Vương 12
Bồ Tát 12
Chuẩn Đề 12
Di Lặc 12
Dược Sư 12
Kim Cương 12
Kinh Đại Nhật 12
Long Vương 12
Lăng Nghiêm 12
Minh Vương 12
Ngũ Bộ Chú 12
Như Lai Phật Bộ 12
Như Ý Luân 12
Pháp Hoa 12
Phổ Hiền 12
Rồng 12
Thâm Sa 12
Thích Ca 12
Thập Nhất Diện 12
Trì Thế 12
Uế Tích 12
Xá Lợi 12
Yajurveda 12
pashas 12
Đại Tùy Cầu 12
Địa Tạng 12
Buddha-mātri 11
Bách Tự Minh 11
Bát Nhã 11
Bất Không Quyến Sách 11
Chú Thí Thực 11
Chú Trăm Âm 11
Chú Đại Bi 11
Chư Thiên 11
CREATOR
SHOW DETAILS